Доповідь з конференції «HTML5 Camp».
Константин Кичинський (Microsoft) про стандарти, про W3C, про HTML5.