Загальноприйнятим скороченням грошової одиниці України є «грн.»